728 x 90

Ondara comptarà amb un Museu Taurí

Ondara comptarà amb un Museu Taurí

Aquest projecte aportarà un valor afegit a la plaça de Bous

Hui dilluns comencen les obres del Museu Taurí d’Ondara al local existent al costat de la porta d’arrossegament de la plaça de Bous, unes obres que consisteixen en l’habilitació completa del local, i la duració prevista dels treballs és de 8 setmanes.

El projecte d’habilitació del Museu Taurí està promogut per l’Ajuntament d’Ondara i redactat per l’àrea tècnica municipal. Està finançat pel Pla +Cerca 2022 de la Diputació d’Alacant, amb una subvenció 100% del pressupost de les obres, que ascendeixen a 74.025,66 ejecutades per l’empresa contractista Iciser S.L.

Amb aquesta actuació, segons ha indicat l’alcalde d’Ondara, José Ramiro, es “pretén aportar un valor afegit a la plaça de bous” que, per les seues condicions arquitectòniques i funcionalitat (actualment serveix d’edifici polifuncional acollint esdeveniments de qualsevol tipus), és de gran importància per al municipi.

MATERIAL GRÀFIC

El Museu Taurí millorarà l’experiència de la visita a la plaça de Bous d’Ondara mitjançant l’exposició de material gràfic i d’un altre tipus, relacionats amb la història de la plaça i l’ús que ha tingut des de la seua construcció al segle XIX.

La plaça de bous d’Ondara disposa, a més de la pròpia plaça, d’estades annexes a més del pati, i entre tots conformen el recinte de la plaça. Si bé la construcció en què es troba l’actuació prevista per a crear el Museu Taurí no ha tingut un ús específic continu, si que ha estat relacionada amb els animals que foren a formar part de l’esdeveniment, ja que es troba al seu interior un menjador d’animals.

Amb el pas del temps, els esdeveniments que es donen a la plaça cada vegada tenen menys que veure amb bous o altres animals, i per això aquest local annex ha quedat en desús. La seua ubicació, amb accés des de l’exterior, i amb possibilitat de comunicació amb el pati d’arrossegament, ofereixen possibilitats per a poder plantejar l’actuació. Des de fa uns anys el local és de titularitat municipal. Disposa d’accés des del carrer mitjançant una porta enrotllable tipus garatge. Es troba sense habilitar i en un estat de conservació deficient. El seu ús actual és el d’emmagatzematge. El local és de dimensions limitades, per la qual cosa es planteja un espai únic en què s’exposaran tots els elements que dispose l’Ajuntament per a exposar.

El projecte d’habilitació del Museu Taurí comprendrà, entre altres treballs, els següents: execució de solera; instal·lació elèctrica i de telecomunicacions completa en l’edificació; execució de trasdosats d’envans en sec amb aïllament termo acústic; i d’envans interior per a estada de magatzem; col·locació d’aïllament tèrmic interior en sostre i col·locació de fals sostre; impermeabilització del terrat, modificació de pendents i execució de muret de barana; execució de cornisa, baixant i rasa per a desaigüe; paviment; obertura de buits i col·locació de fusteria exterior; pintura; i pre-instal·lació d’aparell de climatització.

ALTRES NOTÍCIES: Nebulossa: “Sería increíble ir a Eurovisión a defender el mensaje de Zorra, esa oda a la libertad”

Otras publicaciones

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

guifgenerico2 (1)
comercial
PORTADA (1) (1)_page-0001
unnamed
00096•cartell art al vent 2023
cartel bimau2024
510x510px_El_Mirall
Diseño sin título (2)
bodega-xalo
jesus-garcia-podoleg
ENRIQUE IVARS GARCÍA-2
german